1-Điều khoản sử dụng.
Các bản nhạc tải lên phải là của bạn, và chính bạn sản xuất hoặc đã mua bản quyền thì mới được bán. Vhihi không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi người dùng đăng nhạc bất hợp pháp khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu.

Vhihi, có quyền xóa bản nhạc của bạn mà không báo trước, nếu phát hiện có sai phạm về bài hát của bạn. Bạn không có quyền khiếu nại.

Bài hát không có nội dung tục tĩu, kích động, gây phản cảm và mang yếu tố chính trị. Nếu sai phạm, lập tức bị xóa và nếu nghiêm trọng có thể bị treo tài khoản có thời hạn hoặc vô thời hạn tùy vào mức độ.

:
/ :

Xếp hàng