1-Chính sách bảo mật.
Khi bạn đăng bài hát của bạn lên Vhihi, đồng nghĩa với việc, vhihi có quyền sử dụng bài hát của bạn cho mọi mục đích quảng bá thương hiệu.

Vhihi sẽ không chia sẻ bất kỳ nội dung, thông tin cá nhân người dùng cho bên thứ ba, tất cả dữ liệu đều đã được mã hóa

:
/ :

Xếp hàng