DMCA.com Protection Status

Website đã đăng ký bảo vệ bởi DMCA. Mọi nội dung tải lên đây, sẽ được đánh dấu là bản quyền của Vhihi.com cho đến khi bài nhạc được khách hàng chọn mua và thanh toán.

Trường hợp nội dung tải lên đã có bản quyền của một bên khác. Nghệ sĩ tải lên sẽ được vhihi yêu cầu giải trình bằng chứng bản nhạc là tự mình viết.

Hoặc nếu không thể chứng minh, bài nhạc đó sẽ bắt buộc bị gỡ theo luật DMCA. Tải khoản tải bài hết lên sẽ bị đóng băng vĩnh viễn.

Để tránh trường hợp này sảy ra. các nghệ sĩ chỉ nên tải bản nhạc do chính mình viết, và không đăng ở bất kỳ trang nào khác.
:
/ :

Xếp hàng